Cơ quan thuế Israel đang tìm kiếm sự tiết lộ về việc nắm giữ tiền điện tử

Cơ quan thuế Israel đang tìm kiếm sự tiết lộ về việc nắm giữ tiền điện tử

Gần đây, Cơ quan Thuế Israel đã thông báo với các khách hàng nước ngoài của mình rằng họ đang tìm kiếm những công dân Israel có thể quan tâm đến cryptosporidium hay còn được gọi là ký sinh trùng được gọi là giardia. Cơ quan Thuế Israel chịu trách nhiệm giám sát việc chuyển …

Đa dạng hóa ngoại hối có nghĩa là gì ở Việt Nam

Đa dạng hóa ngoại hối có nghĩa là gì ở Việt Nam

Bạn sẽ được nghe rất nhiều về sự đa dạng hóa trong giao dịch ngoại hối từ các chuyên gia và thuật sĩ tài chính thường xuyên tham gia các diễn đàn và phòng trò chuyện nơi chủ đề này được thảo luận. Đa dạng hóa là tất cả về việc đưa tiền của bạn …